მასალა

საფლავების მოსაპირკეთებლად გამოიყენება როგორც ბუნებრივი ქანებიდან მოჭრილი ქვები, ასევე ფერადი ლითონები, სხვადასხვა ბუნებრივ თუ ხელოვნურ ზედაპირზე გაკეთებული პრინტები და ა.შ.

საფლავის დიზაინის შემუშავებისას, ფორმებსა და არქიტექტურასთან ერთად უმნიშვნელოვანესია მასალის სწორად შერჩევა. მასალის დაუფიქრებლად შერჩევამ შესაძლებელია დაარღვიოს დიზაინის სრული კონცეფცია, ან გამოგვრჩეს ლოკალური კლიმატის მასალაზე ზემოქმედების ფაქტორი.

გთავაზობთ იმ ძირითადი ქვების ჩამონათვალს, რომლებსაც ჩვენი დიზაინერები სხვადასხვა შემთხვევებში ცალ-ცალკე, ან კომბინირებულად იყენებენ: