ტუფი

tufi saflavi

ტუფის ქვას იმ ვულკანური ქანიდან ჭრიან, რომელიც ამონაფრქვევი ნაწილაკების დროთა განმავლობაში, თავისთავად შეცემენტებული მასალისგან შედგება. ტუფის ქვას საკმაოდ მყარი და მსუბუქი სტრუქტურა აქვს. ძველი დროიდანვე იყენებდნენ მშენებლობასა და მოპირკეთებაში როგორც ძვირფას მასალას. ტუფითაა შემოსილი არაერთი ქართული ტაძარი და თანამედროვე ნაგებობა.

ფერი: ყვითელი, მწვანე, იისფერი

საბადო: თეძამი, გორიჯვარი, სამშვილდე