მარმარილო

marmarilo saflavi-gabro-marmarilo ninos jvari marmarilo

მარმარილო სხვა ქვებთან შედარებით რბილია. ეს თვისება მოქანდაკეს საშუალებას აძლევს შექმნას მეტად რთული და დახვეწილი ფორმების სკულპტურა. მარმარილოს მეორე დიდი უპირატესობა თეთრი, წმინდა ტექსტურაა, რომელიც თვალისმომჭრელობას მატებს ნებისმიერი ფორმის ნაკეთობებს.

ანტიკური მოქანდაკეებიდან მოყოლებული დღემდე, რელიეფური სკულპტურისთვის მარმარილო საუკეთესო მასალად ითვლება.

საბადო: უკრაინა, საქართველო