საფლავის ჯვარი

ხშირად, როცა გარდაცვლილი აღმსარებლობით ქრისტიანია, მას საფლავის ქვის ნაცვლად ნაკურთხ ჯვარს უდგამენ.

ჯვარი შეიძლება დამზადდეს ლითონისგან, სხვადასხვა სახის ქვისგან, ასევე რამდენიმე მასალის კომბინაციით.