ეპიტაფიები ქართულ საფლავებზე

ეს თემა, ერთგვარად, წინა პოსტის “ძველი ქართული საფლავის ქვების” გაგრძელებაა. აქ გთავაზობთ რამდენიმე ეპიტაფიას იმავე წიგნიდან.

“ეპიტაფია ძველ საბერძნეთში საფლავზე წარმოთქმულ მწუხარების სიტყვას აღნიშნავდა, ხოლო შემდგომ ამ სიტყვამ საფლავის ლოდზე შესრულებული მოკლე წარწერის მნიშვნელობა შეიძინა.”

ვიყავი თქვენსავით
იქნებით ჩემსავით

კონჭკათი (ლანჩხუთის რაიონი)

 

***